Ochrona danych osobowych

1.1. Ochronę danych osobowych kupującego będącego osobą fizyczną zapewnia ustawa nr 101/2000 Dz.U. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.

1.2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacyjny, NIP, adres e-mail, numer telefonu oraz (zwane dalej łącznie „danymi osobowymi”).

1.3. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy kupna oraz w celu prowadzenia konta użytkownika. O ile kupujący nie wybierze innej opcji, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego również w celu przesyłania kupującemu wiadomości informacyjnych i biznesowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w całości zgodnie z niniejszym artykułem nie jest warunkiem, który sam w sobie uniemożliwiałby zawarcie umowy kupna.

1.4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do prawidłowego i zgodnego z prawdą podania swoich danych osobowych (podczas rejestracji, na swoim koncie użytkownika, przy składaniu zamówienia z interfejsu internetowego sklepu) oraz że jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy bez zbędnej zwłoki o wszelkich zmianach jego dane osobowe.

1.5. Sprzedawca może upoważnić osobę trzecią do przetwarzania danych osobowych kupującego jako podmiot przetwarzający. Poza osobami przewożącymi towary, dane osobowe nie będą przekazywane przez sprzedawcę osobom trzecim bez uprzedniej zgody kupującego.

1.6. Dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany.

1.7. Kupujący potwierdza, że ​​podane dane osobowe są zgodne z prawdą oraz że został poinformowany, że jest to dobrowolne podanie danych osobowych.

1.8. W przypadku, gdy kupujący uważa, że ​​sprzedawca lub podmiot przetwarzający (art. 9 ust. 5) przetwarza jego dane osobowe, co jest sprzeczne z ochroną życia prywatnego i osobistego kupującego lub sprzeczne z prawem, zwłaszcza gdy dane osobowe są niedokładne w odniesieniu do celu ich przetwarzania może:

1.8.1. poprosić sprzedawcę lub przetwórcę o wyjaśnienie,

1.8.2. zażądać od sprzedawcy lub przetwórcy naprawienia powstałej w ten sposób sytuacji.

1.9. Jeżeli kupujący zażąda informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, sprzedawca jest zobowiązany do udzielenia tych informacji. Sprzedawca ma prawo żądać rozsądnej zapłaty za udzielenie informacji zgodnie ze zdaniem poprzednim, nieprzekraczającej kosztów niezbędnych do udzielenia informacji.

 

Ta strona przechowuje pliki, zwane ogólnie plikami cookies, na Twoim urządzeniu zgodnie z prawem.

CO TO SĄ COOKIES?

Pliki cookie to małe pliki danych, które pozwalają odwiedzanej stronie internetowej zapamiętać Twoje działania i dokonane na nich ustawienia, dzięki czemu nie musisz wielokrotnie wprowadzać tych informacji. Pliki cookie nie są niebezpieczne, ale są ważne dla ochrony prywatności. Pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do identyfikacji odwiedzających witrynę ani do niewłaściwego wykorzystania danych logowania.

 

JAKICH PLIKÓW COOKIES UŻYWAMY?

Używamy plików cookie, na przykład, w celu utrzymania przełączania widoków z urządzeń mobilnych na komputerową wersję witryny, do kontrolowania ankiet w ankietach i innych, aby zachować Twoje preferencje podczas przeglądania tej witryny.

Używamy również plików cookie stron trzecich (np. Google Analytics do analizy ruchu). Te pliki cookie są kontrolowane przez strony trzecie i nie mamy dostępu do odczytywania ani zapisywania tych danych.

ZGODA NA PRZECHOWYWANIE PLIKÓW COOKIES

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie, chyba że Twoja przeglądarka jest ustawiona inaczej. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies. Możesz ograniczyć lub zablokować korzystanie z plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące konfiguracji konkretnej przeglądarki można znaleźć pod następującymi adresami:

Internet Explorer: windows.microsoft.com
Google Chrome: support.google.com
Mozilla Firefox: support.mozilla.org
Opera: help.opera.com
Safari: support.apple.com

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z USŁUG GOOGLE

Korzystamy z usług Google Analytics w sieci. Google automatycznie pobiera anonimowe dane. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania usług Google i sposobów ich ograniczania, zapoznaj się z warunkami Google Inc.: Viz http://www.google.com/intl/cs/policies.