Váš košík je prázdný

Icon_header_basket

Zákaznický program

 1. 1. Princip zákaznického programu InterMedia Golf Shop (dále jen „IMGS“).
  Zákaznický program IMGS provozuje společnost Intermedia Grexim, spol. s r. o. se sídlem K Radotínu 15, Praha 5 – 156 00, IČO: 62582542, Společnost vedena u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 33445 (dále jen „Intermedia Grexim, spol. s r. o.“). Zákaznický program je určen zákazníkům společnosti Intermedia Grexim, spol. s r. o.. Člen IMGS se pro uplatnění své slevy musí prokázat členskou kartou.

 1. 2. Podmínky členství a přihlášení do IMGS
  Členem programu IMGS se může stát fyzická osoba starší 18 roků včetně, která souhlasí s podmínkami členství v IMGS, potom, co se řádně zaregistruje na webu společnosti. Členem IMGS se nemůže stát právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel. Členství v IMGS a získání karty není podmíněno nákupem zboží v obchodech Intermedia Grexim, spol. s r. o.. Každá osoba může podat jen jednu přihlášku, vícenásobné členství není možné. Vyplněním registračního formuláře člen IMGS souhlasí s podmínkami členství a prohlašuje, že se s nimi seznámil.

Přihlášením do programu se zákazník automaticky zařazuje do Základní slevové kategorie - 3%.

Tato kategorie se bude měnit dle dosažených obratů (obraty na prodejnách a e-shopu se sčítají) a to takto:

 

Základní (automatická při registraci na eshopu imgolf.cz)……. Sleva 3%
Obrat nákupů  10.000,- až 39.999,- Kč vč. DPH                     …….
Sleva 5%
Obrat nákupů  40.000,- až 79.999,- Kč vč .DPH                     …….
Sleva 10%
Obrat nákupů              nad 80.000,- Kč vč .DPH                  ……….
Sleva 15%

Slevu nelze uplatnit na nákup dárkových poukazů.

 Registrace do zákaznického programu ZDE.

 1. 3. Používání karty
  Po registraci bude zákazníkovi přidělo unikátní zákaznické číslo a vydána zákaznická karta, která mu bude odeslána s jeho první objednávkou.. Karta zůstává vlastnictvím společnosti Intermedia Grexim, spol. s r. o. a slouží k zaznamenání nákupů vykonané členem klubu. Kartu lze použít pouze v obchodech Intermedia Grexim, spol. s r. o.. V případě ztráty karty může člen IMGS požádat o vydání nové karty. Informace o vydání karty za ztracenou kartu je možné získat na emailové adrese imkarta@golfintermedia.cz

 

 1. 4. Partnerské karty
  Držitelé partnerských karet budou zařazeni do slevové kategorie dle smluvních dohod s partnerem, včetně období po kterou bude tato karta platit. Po uplynutí této doby může klient požádat o přeřazení do standardního zákaznického systému IMGS. Takovýto zákazník pak bude zařazen do slevové kategorie odpovídající jeho obratům dle tabulky viz bod 2.

 1. 5. Dárkové poukazy
  Při speciálně vyhlášených akcí může být členům rozeslán dárkový poukaz elektronickou poštou. Platnost poukazu je 6 měsíců od jeho vystavení (vyznačeno na poukazu). Hodnota uvedená na poukazu se nevyplácí v hotovosti. Tyto poukazy lze použít pouze při dalším nákupu zboží. Za nevyčerpanou hodnotu poukazu nebudou vráceny peníze. Intermedia Grexim, spol. s r. o. neručí za doručení jakýchkoliv zásilek členům IMGS doručovatelem zásilek. Intermedia Grexim, spol. s r. o. si vyhrazuje právo neakceptovat poukázky na slevu a kupóny jevící znaky pozměňování a/nebo poškození.

 1. 6. Ukončení a zánik členství v IMGS
  Člen klubu může svoje členství kdykoliv zrušit, a to odhlášením (zrušením registrace) a to formou emailu na adrese imkarta@golfintermedia.cz. Společnost Intermedia Grexim, spol. s r. o. si vyhrazuje právo zrušit členství v IMGS, pokud nebyla členská karta použita déle jak 24 měsíců. Tím není dotknutý nárok člena opakovaně se přihlásit do IMGS. Zrušením a ukončením členství v IMGS se zároveň zruší všechny dosažené bonusy. Společnost Intermedia Grexim, spol. s r. o. je oprávněna zrušit členství, pokud člen poruší všeobecné podmínky členství. Člen IMGS se zavazuje oznámit změnu osobních údajů bezodkladně, a to zasláním změn na emailovou adresu imkarta@golfintermedia.cz. Společnost Intermedia Grexim, spol. s r. o. je oprávněna kdykoliv změnit podmínky členství v IMGS. Nové podmínky platí dnem, kdy jsou zveřejněné na internetových stránkách www.golfintermedia.cz. Společnost Intermedia Grexim, spol. s r. o. si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit zákaznický program IMGS.

 1. Ochrana osobních údajů
  Dokončením registrace souhlasíte se Všeobecnými obchodními podmínkami zákaznického programu společnosti Intermedia Grexim, spol. s r. o. ič:  625 82 542, se sídlem K Radotínu 15, Praha 5 - Zbraslav, 156 00 a dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů. Dokončením registrace stvrzujete, že jste byl/a řádně informován/a o rozsahu zpracovávaných osobních údajů, době, po kterou budou zpracovávány, účelu jejich zpracování, o příjemcích a zpracovatelích Vašich osobních údajů a o Vašich právech vyplývajících z ustanovení §11, 12, 21 a dalších zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů.

  Dále souhlasíte, že Intermedia Grexim spol. s r. o. bude na Vaši elektronickou adresu zasílat obchodní sdělení, jakým jsou například informace o speciálních nabídkách výhodách zákaznického programu Intermedia Grexim.

 

Tyto všeobecné podmínky členství v zákaznickém programu IMGS jsou platné od 17.4.2014.